Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

you never see the lonely me at all

My mind say stop, my heart say go
My heart say kill, my mind say no
I don’t know, which way should I choose?

I got a heart, I got a mind
But I can’t keep them in time
ουφ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου